Y-System
Hem | Produktbeskrivning | Bilder | Y-System i Media | Kontakt | In English  

Vad är Y-System?

Y-System är ett nytt sätt att dela upp hästhagar. Med Y-System slipper häst- och markägare ha dubbla staket, så kallade korridorer, mellan hagarna och sänker därmed både arbetskostnader och materialkostnader samtidigt som man dessutom höjer säkerheten och kan utnyttja ytan på ett mer kostnadseffektivt sätt. Istället för korridorer mellan hagarna

Slipp merarbete med snö- och gräsröjning mellan hagarna

Y-System förhindrar merarbete för hästägaren eller markägaren som ständigt måste klippa gräset som växer emellan hagarna på sommaren. På vintern måste snö röjas bort för att undvika kortslutning eller att strömmen i elstaketen ska få förminskad effekt.

Lägre materialkostnader och bättre säkerhet

Med färre korridorer så blir det även färre staketstolpar, färre isolatorer och kortare eltrådar med bättre strömtillförsel.
 
Den förbättrade strömtillförseln ökar säkerheten och minskar rymningsrisken. En häst som rymmer och skadar sig själv eller andra kan bli en kostsam affär i veterinärarvoden och uteblivna intäkter.
 
Både häst- och markägaren kan bättre utnyttja sin mark med Y-System och istället använda utrymmet till fler och/eller större hagar.
 
Y-system
Komplett system med stolpar och Y-skarvstycke
 
Y-kors
Y-skarvstycke
 
Y-stolpe
Y-System Stolpe

 

Produktbeskrivning


 
» Vädertåligt & miljövänligt material av högsta kvalitet
 
» Öppna isolatorer/elbandshållare integrerat på båda sidor av stolpen
 
» Enkelt att byta ut enstaka stolpar
 
» Enkelt att byta eller ändra höjd på tråd/elband
 
Material HDPE
Godstjocklek 4 mm
Längd 170 cm
Diameter 60 mm
© CADO Innovation AB